کاتالیست Oxychlorination

پلی ونیل کلراید(PVC) یکی از پرکاربرد ترین پلاستیک های موجود در صنعت محسوب میشود. این ماده در ساخت لوله ها، کابل ها و سایر ابزار های ساختمانی کاربرد گسترده ای دارد. تقریبا تمامی PVC تولیدی در جهان از طریق فرآیند پلیمری شدن ونیل کلراید(VCM) بدست می آید که این مونومر نیز از واکنش اتیلن و کلر و اکسیژن در یک واکنش تحت عنوان oxychlorination حاصل میشود. به طور کلی فرآیند تولید ونیل کلراید بر اساس کرکینگ اتیلن کلراید انجام میشود و مکانیزم از طریق دو واکنش موازی به صورت زیر انجام میشود:

واکنش کلرینه شدن مستقیم                                                                                                                  C2H4 + Cl2 → C2H4Cl2
واکنش C2H4 + 2HCl + 1/2O2 → C2H4Cl2 + H2O                                                                        Oxychlorination

در این واکنش ها از کاتالیست پایه آلومینا با  جزء فعال کلرید مس استفاده میشود که بسته به طراحی واحد میتواند به صورت بستر سیال و یا به صورت fixed استفاده شود. گهرسرام با تولید کاتالیست های مورد استفاده در این فرآیند توانسته است تا نیاز داخلی کشور به این ماده را به خوبی پاسخ دهی کند و در این زمینه دارای گواهی های متعدد حسن انجام کار از واحد های مربوطه میباشد.

محصولات 

GCat-oxy fix
این محصول از تلقیح جزء فعال CuCl2 بر روی پایه استوانه ای آلومینا ساخته میشود. این محصول در راکتور های بستر ثابت برای واکنش oxychlorination اتیلن بعنوان کاتالیست عمل میکند. در طی این واکنش اتیلن با HCl حضور اکسیژن واکنش میدهد که در نتیجه آن (Ethylene DiChloride (EDC تولید میشود.

GCat-oxy 1000 Series
این محصول نیز کاتالیست واکنش oxychlorination اتیلن برای تولید EDC میباشد که در فرم پودری برای راکتور های بستر سیال استفاده میشود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و پشتیبانی فنی با ما در تماس باشید    
پشتیبانی فنی:   36315547-026

2019-12-14T17:25:56+03:30