خالص سازی الفین ها

امروزه با گسترش صنایع کاتالیست برای تولید پلیمرها، نیاز به الفین هایی با خلوص بالا بیش از پیش اهمیت یافته است. وجود ناخالصی در الفین ها میتواند عملکرد کاتالیست را تحت تاثیر قرار دهد و به تبع آن باعث کاهش کیفیت و بازده در تولید پلیمر میشود. ناخالصی های معمول در الفین ها شامل آب، کرین دی اکسید، متانول و کربونیل سولفید میباشد. این ناخالصی ها میتوانند به طور موثر توسط جاذب های سطحی تا حد بسیار بالایی از جریان الفینی گرفته شود.

 

جاذب های مورد استفاده در خالص سازی الفین ها

Geox-13 Series

جاذب های 13X غربال های مولکولی از جنس زئولیت هستند. این مواد از یونهای سدیم در ساختار خود بهره میبرند و دارای حفراتی با اندازه ای بزرگتر از دیگر زئولیت ها مانند نوع A هستند. از جمله مهم ترین ویژگی های این نوع جاذب ها میتوان به ظرفیت و سرعت جذب بالا در مقایسه با سایر گرید های زئولیتی اشاره کرد. جاذب های 13X مولکول هایی با قطر کمتر از 10 انگستروم را جذب کرده و از جریان اصلی میگیرد.

2019-07-29T10:42:31+04:30