نم گیری از هوا

نم گیری از هواوجود مقادیر ناچیز آب در هوای فشرده شده میتواند باعث پدیده چگالش و تشکیل قطرات مایع در کمپرسور شود که از نظر عملیاتی و اقتصادی بسیار نامطلوب است. از این رو نم گیری از هوا به منظور حذف مقادیر آب موجود در آن همواره مد نظر بوده است. در این زمینه معمول ترین روش استفاده از Air Dryer ها میباشد که در آن ها با استفاده از جاذب های قابل احیاء حذف آب از هوای خوراک تا کمتر از 1ppm انجام میشود. جاذب های رطوبت (دسیکانت) موادی با تخلخل بسیار بالا هستند که ظرفیت جذب مقادیر زیادی آب را دارند. یک جاذب مناسب علاوه بر تخلخل و ظرفیت جذب مناسب باید دارای خواص مکانیکی مناسبی نیز باشد. از جمله خواص مکانیکی مورد توجه در دیسکانت ها میتوان به مقاومت در برابر سایش، شوک های حرارتی و قابلیت احیاء آسان اشاره کرد.
رایج ترین مولکولارسیو های مورد استفاده برای رطوبت زدایی از هوا، مولکولاسیو های 4A,3A هستند که با داشتن حفراتی با اندازه معین و یکنواخت به شکل غربال عمل میکنند و امکان حذف رطوبت از جریان های مختلف را بر اساس قطر و قطبیت مولکول های مختلف فراهم میکنند. شرکت گهرسرام با تولید گرید های مختلف غربال های مولکولی توانسته است ضمن فروش بیش از 3,000 هزار تن مولکولارسیو، بخش عمده ای از نیازصنایع کشور به این مواد را تامین کند.

 

محصولات

GSorb-310

این جاذب از نوع موکولاسیو های 3A است که با داشتن حفرات یکنواختی با اندازه 3 انگستروم قادر به جداسازی مولکول های آب از سایر جریان های میباشد.

GSorb-410

این محصول از خانواده مولکولارسیو های 4A میباشد که با توجه به قطر حفرات آن توانایی جذب مولکول های آب و CO2 از جریان های مختلف میباشد. 

انتخاب جاذب مناسب برای هر واحد به عوامل مختلفی از جمله دما، فشار، ترکیب درصد خوراک و… بستگی دارد لذا برای کسب اطلاعات بیشتر و پشتیبانی فنی با ما در تماس باشید.
پشتیبانی فنی:   36315547-026

2019-12-10T15:45:26+03:30