رطوبت زدایی از گاز طبیعی

dehydration وجود بخار آب در جریان گاز طبیعی میتواند ضمن  تشکیل هیدرات و کاهش ظرفیت تولید، باعث خوردگی و فرسایش در لوله ها و تجهیزات فرآیندی در پالایشگاه های گاز گردد. از این رو یکی از اصلی ترین واحد های موجود در هر پالایشگاه، واحد رطوبت زدایی میباشد که به منظور حذف بخار آب موجود در گاز خوراک تا کمتر از 1ppm عمل میکند. به طور کلی این واحد ها دارای چند برج جذب  غربال مولکولی می باشند که بصورت موازی عمل میکنند. در این نوع آرایش هر برج جذب برای مدت زمان معینی در سیکل جذب قرار میگیرد و سپس از سرویس خارج شده و وارد سیکل احیاء میشود. در سیکل احیاء  با استفاده از گاز خشک با دمای بالا (حدود 300 درجه سانتی گراد) عملیات واجذب انجام میشود و رطوبت جذب شده از مولکولارسیو خارج میشود.  پس از احیاء کامل جاذب، به منظور کاهش دمای بستر، جاذب با گاز خشک با دمای محیط در تماس قرار میگیرد و پس از خنک شدن مجددا در سرویس قرار میگیرد. 

رایج ترین مولکولارسیو های مورد استفاده برای رطوبت زدایی از گاز طبیعی، مولکولاسیو های 4A,3A هستند که با داشتن حفراتی با اندازه معین و یکنواخت به شکل غربال عمل میکنند و امکان حذف رطوبت از جریان های مختلف را بر اساس قطر و قطبیت مولکول های مختلف فراهم میکنند.
شرکت گهرسرام با تولید گرید های مختلف غربال های مولکولی توانسته است ضمن فروش بیش از 3,000 هزار تن مولکولارسیو، بخش عمده ای از نیازصنایع کشور به این مواد را تامین کند.

محصولات

GSorb-310
این جاذب از نوع موکولاسیو های 3A است که با داشتن حفرات یکنواختی با اندازه 3 انگستروم قادر به جداسازی مولکول های آب از سایر جریان های میباشد.

GSorb-410
این محصول از خانواده مولکولارسیو های 4A میباشد که با توجه به قطر حفرات آن توانایی جذب مولکول های آب و CO2 از جریان های مختلف میباشد. 

انتخاب جاذب مناسب برای هر واحد به عوامل مختلفی از جمله دما، فشار، ترکیب درصد خوراک و… بستگی دارد لذا برای کسب اطلاعات بیشتر و پشتیبانی فنی با ما در تماس باشید.
پشتیبانی فنی:   36315547-026

2021-09-11T17:14:40+04:30