رطوبت زدایی از گاز طبیعی

رطوبت زدایی از گاز طبیعی به طور کلی رطوبت زدایی با هدف کاهش مقادیر آب موجود در یک جریان گازی به منظور کاهش نقطه شبنم (چگالش) انجام میشود[1]. در حال حاضر رایج ترین و اقتصادی ترین روش برای حذف رطوبت از جریان های مختلف، بهره گیری از جذب سطحی با استفاده از جاذب های مختلف میباشد. در این بین مولکوولارسیو ها و همچنین آلومینای فعال رایج ترین جاذب ها به منظور حذف آب از جریان گاز میباشد.

وجود بخار آب در جریان گاز طبیعی میتواند ضمن افزایش احتمال تشکیل هیدرات در خطوط انتقال و کاهش ظرفیت آن، باعث خوردگی و فرسایش لوله ها گردد. از این رو یکی از اصلی ترین واحدها در پالایش گاز واحد رطوبت زدایی است که برای حذف مقادیر آب تا حد ppm از جریان خوراک عمل میکنند. انتخاب جاذب مناسب به عوامل مختلفی از جمله دما، فشار، ترکیب درصد خوراک واحد و… بستگی دارد.

 

محصولات

GSorb-310

این جاذب از نوع مولکولارسیو 3A است که با داشتن ساختار آلومینوسیلیکاتی متخلخل توانایی جذب مولکول هایی با اندازه کمتر از 3 انگستروم را دارد. GSorb-310 یکی از پرکاربرد ترین جاذب های مورد استفاده در صنایع مختلف برای جذب آب تا مقادیر بسیار ناچیز میباشد.


GSorb-410

این محصول از نوع مولکولارسیو 4A میباشد که دارای حفراتی با قطر 4 انگستروم است و لذا توانایی حذف موثر مولکول هایی با اندازه کمتر از این مقدار را دارا است. GSorb-410 علاوه بر حذف آب توانایی جذب CO2 را نیز دارا است.

2019-07-29T10:41:11+00:00