بازیابی گوگرد (SRU)

sruگاز های اسیدی پس جداسازی از گاز طبیعی بوسیله ی آمین ها، در برج های جذب، وارد برج های احیاء می شوند. در برج های احیاء محلول آمین احیاء شده و گاز های اسیدی به صورت تغلیظ شده خارج می گردند. گاز های اسیدی تغلیظ شده را بدلیل مسائل محیط زیستی نمی توان مستقیما وارد محیط کرد از این رو در حال حاضر گاز های اسیدی به طور معمول در واحد های بازیابی گوگرد (SRU) به همراه واحد تصفیه گاز دنباله  (TGTU) فرآوری می شوند که در طی این فرآیند ها می توان  99.9 % گوگرد را حذف کرد. امروزه تکنولوژی های متعددی برای بازیابی گوگرد وجود دارد که از جمله آن ها میتوان به Claus، Liquid redox و… اشاره کرد. عمدتا انتخاب روش مناسب برای بازیابی گوگرد بستگی به مقدار هیدرژون سولفید، کربن دی اکسید و سایر آلاینده های  موجود در گاز طبیعی دارد. اما از بین روش های موجود روش کلاوس را میتوان رایج ترین روش برای بازیابی گوگرد در پالایشگاه های گاز دانست.

فرآیند کلاوس بر اساس تبدیل هیدروژن سولفید به گوگرد عنصری در طی یک سری فرآیند های شیمیایی می باشد. در فرآیند کلاوس به طور معمول واکنش تولید گوگرد عنصری در دو بخش انجام می گیرد. در مرحله اول که مرحله ی حرارتی نام دارد، هیدروژن سولفید با استفاده از هوا اکسیداسیون می شود و در طی آن حدود 60- 70 % از هیدروژن سولفید موجود در گاز ترش به گوگرد تبدیل می شود. مرحله ی دوم واکنش در بخش کاتالیستی انجام می شود که درطی آن H2S باقی مانده از طریق واکنش با SO2 در دماهای پایین تر به گوگرد تبدیل می شود. فرآیند های کلاوس بسته به درصد تبدیل مورد نیاز می تواند با دو و یا سه راکتور کاتالیستی انجام شود. در مواردی که از دو راکتور کاتالیستی استفاده شود درصد تبدیل حدود 90-96% ، و برای سه راکتور به حدود 95-98% می رسد. کاتالیست های مورد استفاده در راکتور های فرآیند کلاوس شامل Al2O3,TiO2 میباشند که با توجه به لایسنس واحد میتوانند مقادیر نسبی مختلفی در هرکدام از راکتور ها داشته باشند.

محصولات

GCat-110
این کاتالیست از جنس اکتیو آلومینا و به شکل کروی میباشد که با برخورداری ازسطح ویژه و تخلخل بسیار بالا، سطح مناسبی را برای انجام حداکثری واکنش کلاوس در اختیار قرار میدهد. از جمله دیگر ویژگی های GCat-110 میتوان به خواص فیزیکی بسیار خوب برای عملکرد مناسب در دمای بالا اشاره کرد که در نتیجه آن عمر مفید این کاتالیست را در مقایسه با سایر گرید های مشابه افزایش میدهد.

GCat-115
به منظور اطمینان از هیدرولیز CS2 و COS در برخی از لایسنس ها بجای استفاده از اکتیوآلومینای معمول در واحد ها از اکتیوآلومینای تلقیح شده با TiO2 استفاده میشود تا ضمن انجام تکیمل واکنش کلاوس هیدرولیز کامل COS و CS2 انجام شود. 

GCat-120
حضور اکسیژن در راکتور های فرآیند کلاوس میتواند باعث واکنش های جانبی نامطلوب گردد از این رو به منظور حذف موثر اکسیژن از محیط، از جاذب های GCat-120 استفاده میشود. این جاذب با برخورداری از جزء فعال آهن، قادر به حذف کامل اکسیژن از محیط واکنش میباشد. 

GCat-130
این کاتالیست از جنس TiO2 بود و به منظور هیدرولیز کامل CS2 و COS معمولا در راکتور اول فرآیند کلاوس استفاده میشود. در تولید این محصول نسبت بهینه برای سطح ویژه و جزء فعال به صورت دقیق محاسبه و اعمال شده است و از این رو این کاتالیست دارای عملکرد منحصربه فردی در مقایسه با محصولات مشابه خود میباشد. 

شرکت گهرسرام ضمن ارائه گرید های مختلف کاتالیست های مورد استفاده در واحد های بازیابی گوگرد، خدمات مشاوره، پشتیبانی فنی و بهینه سازی را برای این واحد ها انجام میدهد. برای کسب اطلاعات بیشتر و پشتیبانی فنی با ما در تماس باشید
تلفن: 02636315547

2019-12-14T11:17:12+03:30